Instituce

[hana-code-insert name=’seznam‘ /]

Instituce:

—————————————————

 

Česká Národní Banka

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

– Česká Národní Banka –

—————————————————

 

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů

e informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

– ARES –

—————————————————-

Živnostenský rejstřík

Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku a zobrazení ročních statistických informací o živnostenském podnikání v rámci České republiky.

– Živnostenský rejstřík –

————————————————–

Obchodní rejstřík

Online internetový obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, přeložený do Čj, Aj, Nj a Rj.

– Obchodní rejstřík –

———————————————–

Centrální registr dlužníků

CERD – Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů.

Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů atd.

CERD zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

– CERD –

———————————————-

SOLUS

je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. Sdružení SOLUS bylo zaregistrováno a fakticky zahájilo činnost v červnu 1999.

SOLUS vytváří dva negativní registry klientských informací, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS. Jde o Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.

Negativní registry klientských informací SOLUS fungují na základě on-line dotazů a jednoznačně interpretovatelných odpovědí, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina.

– SOLUS –

—————————————————–

Czech Banking Credit Bureau

Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. byla založena za účelem provozování Bankovního registru klientských informací, tak aby CBCB mohla být společností, prostřednictvím které se banky budou vzájemně informovat o „…záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů“, jak umožňuje zákon o bankách.

– CBCB –

——————————————–

Czech POINT

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

– Czech POINT –

=================================================

 

www.PIXERA.cz