Úvod

Půjčky – úvěry

Různých úvěrů a půjček je na našem trhu velká řada, jako jsou úvěry na bydlení, hypotéky přes spotřebitelské úvěry až k úvěrům určeným k překlenutí přechodného nedostatku peněžních prostředků, jako jsou kontokorenty či kreditní karty. Dále jsou možnosti jak u bankovní tak u nebankovní společnosti a nebo využití i možností půjčky od soukromých investorů. Proto je nutné vybírat půjčky s rozvahou a podle možností, které má každý žadatel o úvěr.

Půjčky jsou potřebné v každé době a to i když se nám daří, nebo situace není k nám přívětivá, ale půjčka by mohla právě tuto nepříjemnou situaci vyřešit.

[hana-code-insert name=’seznam‘ /]

 

Význam slova “ Půjčka „

Půjčka je typem dluhu. Podobně jako jiné typy dluhu má půjčka za následek redistribuci finančních prostředků v průběhu času mezi věřitelem a dlužníkem.

V rámci půjčky dlužník obdrží určité množství peněz, nazývané jistina od věřitele a je povinen mu tuto částku do určitého data v budoucnosti splatit. Většinou jsou peníze spláceny v pravidelných částkách, nejčastěji jednou za měsíc. Půjčka je většinou poskytována za poplatek, jež je nazýván úrokem. Pokud je půjčka uzavírána jako právní akt, pak může být dlužník vázán dalšími omezeními.

Význam slova “ Úvěr “

Uvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie.

Význam slova “ Peníze „

Z pohledu ekonomické teorie jsou peníze takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějakém společenství se realizuje jeho prostřednictvím.Peníze pomáhají obchodu při nenásobných hodnotách zboží: Například by se těžko realizovala barterová směna jednoho stolu za tři a půl židle.V omezeném právním smyslu jsou peníze takovým statkem, který je definován zákonem jako tzv. zákonné platidlo. Konkrétní peněžní jednotka daného státu se označuje měna.

Finanční Pomocník